Strefa Wolności

Inicjatywa "Strefa Wolności" jest owocem prac Grupy Dialogu Społecznego "Wolność przekazu" skupionym wokół Rzecznika Dialogu Społecznego Miasta Wrocławia. 

Kapitułę Stref Wolności tworzą:

Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II
           Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne
           Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
           Fundacja Sancta Familia
          Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich
          Związek Dużych Rodzin 3+ - koło Wrocław

          Rzecznik ds. Dialogu Społecznego UM Wrocławia
          Fundacja Obserwatorium Społeczne
          Stowarzyszenie Wawrzyny

 

Przekaz społeczny to dowolna sytuacja komunikacyjna, w której uczestniczymy jako nadawca lub odbiorca. Każda z form wypowiedzi typu: publikacja tekstu, emisja komunikatu bądź audycji, kampania reklamowa, prezentacja sceniczna, a nawet samo przebywanie w miejscu publicznym, jest przekazem o niezwykle dużym ładunku treści i emocji, który silnie oddziałuje na odbiorcę.

Wbrew obiegowej opinii nie jesteśmy niewrażliwi na perswazję zawartą w reklamie, prasie i mediach. Nawet jeżeli z oburzeniem przerwiemy lekturę wulgarnego tekstu, zgorszeni odwrócimy wzrok od deprymującej kogoś reklamy czy też opuścimy autobus, do którego właśnie wsiadła hałaśliwa grupa pasażerów – ten przekaz zawsze na nas oddziałuje.

Czy możemy w jakiś sposób wyeliminować go z naszego życia? Potrzebujemy tego, by móc normalnie funkcjonować, a zarazem jest to niezwykle trudne do wyegzekwowania, gdyż autorzy epatujący nagością i wulgaryzmami bardzo często używają jako słowa tarczy - terminu wolność. Korzystając z tzw. wolności słowa, obraża się człowieka, depcze jego godność i często sprowadza komunikację społeczną do poziomu żonglerki wulgaryzmami. Powołując się na szeroko rozumianą wolność, rozpowszechnia się reklamy traktujące człowieka, a w szczególności kobiety, jak obiekty seksualne, a twórczość artystyczną nasyca się erotyzmem i nagością. Szczególnie krzywdzący staje się taki przekaz w stosunku do dzieci i młodzieży, czyli formujących się osobowości. Młode osoby szczególnie łatwo przyjmują to, co uznane jest jako „trendy”, czyli brak jakichkolwiek granic w wyczuciu przyzwoitości, kultury słowa, intymności. Tym samym termin wolność, będący pierwotnie synonimem poszanowania godności człowieka, został zdegradowany do wyrazu stanowiącego przyzwolenie na jej poniżenie.

Czy możemy pozostawać biernymi wobec tych zjawisk? Doświadczenie różnych grup w Polsce, w tym m. in. Stowarzyszenia Twoja Sprawa, dowodzi, że podejmowanie wysiłków prowadzących do odzyskiwania rzeczywistej wolności przekazu może zakończyć 
się sukcesem. Doświadczenie pokazuje, że zysk ekonomiczny może być także udziałem firm nie posługujących się wulgaryzmami, nie zamieszczających na swoich witrynach i łamach prasowych treści zawierających pornografię i przemoc.

Dla starożytnych, w tym dla Arystotelesa i dla Platona, ideałem wychowawczym była kalokagatia. Także my dzisiaj musimy dokonać pewnej reedukacji i ponownie uwrażliwić się na dobro i piękno. Z pewnością nie da się tego dokonać, tworząc jedynie dekrety i przepisy, gdyż wzorce zachowań rozpowszechniają się nie pod dyktando ustaw, lecz poprzez obserwację otoczenia, naśladownictwo i włączanie się w nowy trend.

Autorzy inicjatywy „Wolność przekazu”, skupionych w jednej z roboczych grup dialogu społecznego we Wrocławiu, stawiają za cel stworzenie w przestrzeni miejskiej miejsc i obszarów wolnych od szkodliwego przekazu. 

Do tej pory odbyły się dwie konferencje:

 2015: Wolność Przekazu
             2016: Uwolnić Niedzielę
             2017: Ósme, Prawda na rynku (w przygotowaniu)

Kapituła Stref Wolności pragnie rok rocznie przyznawać tytuł "Ambasador Wolności" dla osób, które swą aktywności i postawą czynią przestrzeń publiczną przyjazną, oraz tytułem "Strefa Wolności" dla miejsc i organizacji. 

 

 Możesz pomóc: Pomódl się ! Poleć nas ! Podziel się !

Wesprzyj przez Transferuj.pl 

Lub poprzez wpłatę na numer konta bankowego:
Fundacja Vide et Crede św. Jana Pawła II*
14 1750 0012 0000 0000 2331 6226
z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe fundacji"

*Fundacja Vide et Crede św. Jana Pawła II
ul. Eluarda 2 54-019 Wrocław (PL)
KRS: 0000487864   NIP 8952026229   REGON: 022307879